Välkommen

Välkommen till Flötuträsks hem på nätet. Har du hittat hit så vet du kanske redan en del om byn och var den finns. Skulle du inte veta det så ligger Flötuträsk i Piteå Kommun i Norrbotten, 6 km från väg 373, nära Åbyälven på ca 325 meters höjd över havet. Zooma in eller ut i kartan här intill för att se var Flötuträsk ligger.

Innehållet på dessa sidor är troligtvis av störst intresse för dig som har någon koppling till byn, men förhoppningsvis så kan även du som inte har det finna något intressant här.

Flötuträsk är en i högsta grad levande by tack vare permanentboende, fritidsboende och flitiga besökare. Det är många som har kopplingar till Flötuträsk, många som har vuxit upp här eller vars föräldrar eller mor-/farföräldrar kommer härifrån.

Hoppas att du finner sidorna intressanta!


Webbkamera

I Flötuträsk finns en webbkamera som är riktad ut mot träsket. Bilder från kameran publiceras på Instagram och Facebook.

Temperatur

Prognos kommande tre dagar


flotutrask.se på Facebook