Välkommen


Välkommen


Välkommen till Flötuträsks hem på nätet. Har du hittat hit så vet du kanske redan en del om byn och var den finns. Skulle du inte veta det så ligger Flötuträsk i Piteå Kommun i Norrbotten, 6 km från väg 373, nära Åbyälven på ca 325 meters höjd över havet. Zooma in eller ut i kartan här nedanför för att se var Flötuträsk ligger.

flotutrask.se på Facebook

Flötuträsk är en i högsta grad levande by tack vare permanentboende, fritidsboende och flitiga besökare. Det är många som har kopplingar till Flötuträsk, många som har vuxit upp här eller vars föräldrar eller mor-/farföräldrar kommer härifrån.

Hoppas att du finner sidorna intressanta!

Copyright flotutrask.se 2002-2020